Informasi

Belajar Bahasa Arab Menulis Angka Arab 1 Sampai 100

Salah satu bhs yang kerap dipelajari oleh masyarakat Indonesia adalah Bahasa Arab. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim sedang Al-Quran dan Al-Hadis berbahasa Arab maka masyarakat Indonesia cenderung sudah mengenal Bahasa Arab kendati belum fasih. Salah satu materi belajar bhs Arab yakni mengenal angka bahasa Arab 1 sampai 100.

Belajar Bahasa Arab Menulis Angka Arab 1 Sampai 100

Dalam Bahasa Arab, angka punya berasal dari satu faedah utama di antaranya adalah sebagai berikut:

  • Sebagai alat yang mampu melancarkan komunikasi
  • Sebagai alat yang mampu mengekspresikan diri
  • Sebagai alat yag mampu beradaptasi terhadap lingkungan sosial
  • Sebagai alat yang buisa mengontrol lingkungan sosial

Angka 1 Sampai 100 di dalam Bahasa Arab

Berikut adalah angka bahasa arab 1 sampai 100 di dalam Bahasa Arab yang dikutip dari buku Pintar Berbahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Hendri Kusuma Wahyudi) (2021: 101)

1 Satu = وَاحِدٌ = waahidun
2 Dua = اِثْنَانِ = itsnaani
3 Tiga = ثَلَاثَةٌ = tsalaatsatun
4 Empat = أَرْبَعَةٌ = arba’atun
5 Lima = خَمْسَةٌ = khamsatun
6 Enam = سِتَّةٌ = sittatun
7 Tujuh = سَبْعَةٌ = sab’atun
8 Delapan = ثَمَانِيَةٌ = tsamaaniyatun
9 Sembilan = تِسْعَةٌ = tis’atun
10 Sepuluh = عَشْرَةٌ = ‘asyratun
11 Sebelas = أَحَدَ عَشَرَ = ahada ‘asyara
12 Dua Belas = اِثْنَا عَشَرَ = itsnaa ‘asyara
13 Tiga Belas = ثَلَاثَةَ عَشَرَ = tsalaatsata ‘asyara
14 Empat Belas = أَرْبَعَةَ عَشَرَ = ‘arba’ata ‘asyara
15 Lima Belas = خَمْسَةَ عَشَرَ = khamsata ‘asyara
16 Enam Belas = سِتَّةَ عَشَرَ = sittata ‘asyara
17 Tujuh Belas = سَبْعَةَ عَشَرَ = sab’ata ‘asyara
18 Delapan Belas = ثَمَانِيَةَ عَشَرَ = tsamaaniyata ‘asyara
19 Sembilan Belas = تِسْعَةَ عَشَرَ = tis’ata ‘asyara
20 Dua Puluh = عِشْرُوْنَ = ‘isyruuna
21 Dua Puluh Satu = وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ = waahidun wa ‘iysruuna
22 Dua Puluh Dua = اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ = itsnaani wa ‘iysruuna
23 Dua Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ = tsalaatsatun wa ‘iysruuna
24 Dua Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ = arba’atun wa ‘iysruuna
25 Dua Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ = khamsatun wa ‘iysruuna
26 Dua Puluh Enam = سِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ = sittatun wa ‘iysruuna
27 Dua Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ = sab’atun wa ‘iysruuna
28 Dua Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ = tsamaaniyatun wa ‘iysruuna
29 Dua Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ = tis’atun wa ‘iysruuna
30 Tiga Puluh = ثَلَاثُوْنَ = tsalaatsuuna
31 Tiga Puluh Satu = وَاحِدٌ وَثَلَاثُوْنَ = waahidun wa tsalaatsuuna
32 Tiga Puluh Dua = اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ = itsnaani wa tsalaatsuuna
33 Tiga Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = tsalaatsatun wa tsalaatsuuna
34 Tiga Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = arba’atun wa tsalaatsuuna
35 Tiga Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = khamsatun wa tsalaatsuuna
36 Tiga Puluh Enam = سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ = sittatun wa tsalaatsuuna
37 Tiga Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = sab’atun wa tsalaatsuuna
38 Tiga Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = tsamaaniyatun wa tsalaatsuuna
39 Tiga Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = tis’atun wa tsalaatsuuna
40 Empat Puluh = أَرْبَعُوْنَ = ‘arba’uuna
41 Empat Puluh Satu = وَاحِدٌ وَأَرْبَعُوْنَ = waahidun wa ‘arba’uuna
42 Empat Puluh Dua = اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ = itsnaani wa ‘arba’uuna
43 Empat Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = tsalaatsatun wa ‘arba’uuna
44 Empat Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = arba’atun wa ‘arba’uuna
45 Empat Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = khamsatun wa ‘arba’uuna
46 Empat Puluh Enam = سِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = sittatun wa ‘arba’uuna
47 Empat Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = sab’atun wa ‘arba’uuna
48 Empat Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = tsamaaniyatun wa ‘arba’uuna
49 Empat Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = tis’atun wa ‘arba’uuna
50 Lima Puluh = خَمْسُوْنَ = khamsuuna
51 Lima Puluh Satu = وَاحِدٌ وَخَمْسُوْنَ = waahidun wa khamsuuna
52 Lima Puluh Dua = اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ = itsnaani wa khamsuuna
53 Lima Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُوْنَ = tsalaatsatun wa khamsuuna
54 Lima Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ = arba’atun wa khamsuuna
55 Lima Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ = khamsatun wa khamsuuna
56 Lima Puluh Enam = سِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَ = sittatun wa khamsuuna
57 Lima Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ = sab’atun wa khamsuuna
58 Lima Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُوْنَ = tsamaaniyatun wa khamsuuna
59 Lima Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ = tis’atun wa khamsuuna
60 Enam Puluh = سِتُّوْنَ = sittuuna
61 Enam Puluh Satu = وَاحِدٌ وَسِتُّوْنَ = waahidun wa sittuuna
62 Enam Puluh Dua = اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَ = itsnaani wa sittuuna
63 Enam Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَ = tsalaatsatun wa sittuuna
64 Enam Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ = arba’atun wa sittuuna
65 Enam Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ = khamsatun wa sittuuna
66 Enam Puluh Enam = سِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ = sittatun wa sittuuna
67 Enam Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَ = sab’atun wa sittuuna
68 Enam Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَ = tsamaaniyatun wa sittuuna
69 Enam Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَسِتُّوْنَ = tis’atun wa sittuuna
70 Tujuh Puluh = سَبْعُوْنَ = sab’uuna
71 Tujuh Puluh Satu = وَاحِدٌ وَسَبْعُوْنَ = waahidun wa sab’uuna
72 Tujuh Puluh Dua = اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ = itsnaani wa sab’uuna
73 Tujuh Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ = tsalaatsatun wa sab’uuna
74 Tujuh Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ = arba’atun wa sab’uuna
75 Tujuh Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ = khamsatun wa sab’uuna
76 Tujuh Puluh Enam = سِتَّةٌ وَسَبْعُوْنَ = sittatun wa sab’uuna
77 Tujuh Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ = sab’atun wa sab’uuna
78 Tujuh Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَ = tsamaaniyatun wa sab’uuna
79 Tujuh Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ = tis’atun wa sab’uuna
80 Delapan Puluh = ثَمَانُوْنَ = tsamaanuuna
81 Delapan Puluh Satu = وَاحِدٌ وَثَمَانُوْنَ = waahidun wa tsamaanuuna
82 Delapan Puluh Dua = اِثْنَانِ وَثَمَانُوْنَ = itsnaani wa tsamaanuuna
83 Delapan Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُوْنَ = tsalaatsatun wa tsamaanuuna
84 Delapan Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُوْنَ = arba’atun wa tsamaanuuna
85 Delapan Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَثَمَانُوْنَ = khamsatun wa tsamaanuuna
86 Delapan Puluh Enam = سِتَّةٌ وَثَمَانُوْنَ = sittatun wa tsamaanuuna
87 Delapan Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ = sab’atun wa tsamaanuuna
88 Delapan Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُوْنَ = tsamaaniyatun wa tsamaanuuna
89 Delapan Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ = tis’atun wa tsamaanuuna
90 Sembilan Puluh = تِسْعُوْنَ = tis’uuna
91 Sembilan Puluh Satu = وَاحِدٌ وَتِسْعُوْنَ = waahidun wa tis’uuna
92 Sembilan Puluh Dua = اِثْنَانِ وَتِسْعُوْنَ = itsnaani wa tis’uuna
93 Sembilan Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُوْنَ = tsalaatsatun wa tis’uuna
94 Sembilan Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُوْنَ = arba’atun wa tis’uuna
95 Sembilan Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَتِسْعُوْنَ = khamsatun wa tis’uuna
96 Sembilan Puluh Enam = سِتَّةٌ وَتِسْعُوْنَ = sittatun wa tis’uuna
97 Sembilan Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ = sab’atun wa tis’uuna
98 Sembilan Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُوْنَ = tsamaaniyatun wa tis’uuna
99 Sembilan Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ = tis’atun wa tis’uuna
100 Seratus = مِائَةٌ = mi-ah

Dengan belajar mengenal angka 1 sampai 100 Arab, diinginkan mampu menambah wawasan atau ilmu di dalam berbahasa slot deposit pulsa xl tanpa potongan.

Ariyonindar

Share
Published by
Ariyonindar

Recent Posts

Terkait Bursa Kripto, Wamendag Minta Doa Restu Terealisasi Pada 2022

Terkait Bursa Kripto, Wamendag Minta Doa Restu Terealisasi Pada 2022

Terkait pertukaran mata uang kripto, Wamendag menghimbau agar tahun 2022 diberkahi di Jakarta . Beberapa… Read More

1 hour ago
Edukasi Kepada Siswasiswi SDN 1 Kebonbimo Mengenal Lebih Dekat ECommerce Dan Gaya Hidup Hemat

Edukasi Kepada Siswasiswi SDN 1 Kebonbimo Mengenal Lebih Dekat ECommerce Dan Gaya Hidup Hemat

Kebonbimo, Boyolali (29 Juli) – Kemajuan teknologi yang pesat dan masuknya era digital membuat penggunaan… Read More

3 hours ago
Psychology First Aid: Tips Memberikan Dukungan Kesehatan Mental

Psychology First Aid: Tips Memberikan Dukungan Kesehatan Mental

Ada banyak alasan mengapa seseorang mencari bantuan psikologis. Tidak ada yang kebal terhadap kesehatan mental… Read More

5 hours ago
Ajak Pegawai Jalani Gaya Hidup Aktif Dan Sehat Kemenkumham Gelar Pengayoman Virtual Run 7.7 KM

Ajak Pegawai Jalani Gaya Hidup Aktif Dan Sehat Kemenkumham Gelar Pengayoman Virtual Run 7.7 KM

Cilacap - selalu merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Dharma Karya Dik ke-77. Kementerian… Read More

9 hours ago
Dialog B20G20 Indonesia Bahas Masa Depan Pendidikan Dan Dunia Kerja

Dialog B20G20 Indonesia Bahas Masa Depan Pendidikan Dan Dunia Kerja

Dialog B20G20 di Indonesia membahas masa depan pendidikan dan pekerjaan. JAKARTA - Gugus Tugas Masa… Read More

11 hours ago
Dukungan PAMA Dan YDBA Untuk Kualitas Pendidikan Lebih Baik

Dukungan PAMA Dan YDBA Untuk Kualitas Pendidikan Lebih Baik

PT Pamappersada Nusantara (PAMA) membagikan 20 set perlengkapan sekolah berupa kursi dan meja kepada SDN… Read More

13 hours ago