Categories: Informasi

Belajar Bahasa Arab Menulis Angka Arab 1 Sampai 100

Salah satu bhs yang kerap dipelajari oleh masyarakat Indonesia adalah Bahasa Arab. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim sedang Al-Quran dan Al-Hadis berbahasa Arab maka masyarakat Indonesia cenderung sudah mengenal Bahasa Arab kendati belum fasih. Salah satu materi belajar bhs Arab yakni mengenal angka bahasa Arab 1 sampai 100.

Belajar Bahasa Arab Menulis Angka Arab 1 Sampai 100

Dalam Bahasa Arab, angka punya berasal dari satu faedah utama di antaranya adalah sebagai berikut:

  • Sebagai alat yang mampu melancarkan komunikasi
  • Sebagai alat yang mampu mengekspresikan diri
  • Sebagai alat yag mampu beradaptasi terhadap lingkungan sosial
  • Sebagai alat yang buisa mengontrol lingkungan sosial

Angka 1 Sampai 100 di dalam Bahasa Arab

Berikut adalah angka bahasa arab 1 sampai 100 di dalam Bahasa Arab yang dikutip dari buku Pintar Berbahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Kelas VII, (Hendri Kusuma Wahyudi) (2021: 101)

1 Satu = وَاحِدٌ = waahidun
2 Dua = اِثْنَانِ = itsnaani
3 Tiga = ثَلَاثَةٌ = tsalaatsatun
4 Empat = أَرْبَعَةٌ = arba’atun
5 Lima = خَمْسَةٌ = khamsatun
6 Enam = سِتَّةٌ = sittatun
7 Tujuh = سَبْعَةٌ = sab’atun
8 Delapan = ثَمَانِيَةٌ = tsamaaniyatun
9 Sembilan = تِسْعَةٌ = tis’atun
10 Sepuluh = عَشْرَةٌ = ‘asyratun
11 Sebelas = أَحَدَ عَشَرَ = ahada ‘asyara
12 Dua Belas = اِثْنَا عَشَرَ = itsnaa ‘asyara
13 Tiga Belas = ثَلَاثَةَ عَشَرَ = tsalaatsata ‘asyara
14 Empat Belas = أَرْبَعَةَ عَشَرَ = ‘arba’ata ‘asyara
15 Lima Belas = خَمْسَةَ عَشَرَ = khamsata ‘asyara
16 Enam Belas = سِتَّةَ عَشَرَ = sittata ‘asyara
17 Tujuh Belas = سَبْعَةَ عَشَرَ = sab’ata ‘asyara
18 Delapan Belas = ثَمَانِيَةَ عَشَرَ = tsamaaniyata ‘asyara
19 Sembilan Belas = تِسْعَةَ عَشَرَ = tis’ata ‘asyara
20 Dua Puluh = عِشْرُوْنَ = ‘isyruuna
21 Dua Puluh Satu = وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ = waahidun wa ‘iysruuna
22 Dua Puluh Dua = اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ = itsnaani wa ‘iysruuna
23 Dua Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ = tsalaatsatun wa ‘iysruuna
24 Dua Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ = arba’atun wa ‘iysruuna
25 Dua Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ = khamsatun wa ‘iysruuna
26 Dua Puluh Enam = سِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ = sittatun wa ‘iysruuna
27 Dua Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ = sab’atun wa ‘iysruuna
28 Dua Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ = tsamaaniyatun wa ‘iysruuna
29 Dua Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ = tis’atun wa ‘iysruuna
30 Tiga Puluh = ثَلَاثُوْنَ = tsalaatsuuna
31 Tiga Puluh Satu = وَاحِدٌ وَثَلَاثُوْنَ = waahidun wa tsalaatsuuna
32 Tiga Puluh Dua = اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ = itsnaani wa tsalaatsuuna
33 Tiga Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = tsalaatsatun wa tsalaatsuuna
34 Tiga Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = arba’atun wa tsalaatsuuna
35 Tiga Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = khamsatun wa tsalaatsuuna
36 Tiga Puluh Enam = سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ = sittatun wa tsalaatsuuna
37 Tiga Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = sab’atun wa tsalaatsuuna
38 Tiga Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = tsamaaniyatun wa tsalaatsuuna
39 Tiga Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ = tis’atun wa tsalaatsuuna
40 Empat Puluh = أَرْبَعُوْنَ = ‘arba’uuna
41 Empat Puluh Satu = وَاحِدٌ وَأَرْبَعُوْنَ = waahidun wa ‘arba’uuna
42 Empat Puluh Dua = اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ = itsnaani wa ‘arba’uuna
43 Empat Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = tsalaatsatun wa ‘arba’uuna
44 Empat Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = arba’atun wa ‘arba’uuna
45 Empat Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = khamsatun wa ‘arba’uuna
46 Empat Puluh Enam = سِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = sittatun wa ‘arba’uuna
47 Empat Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = sab’atun wa ‘arba’uuna
48 Empat Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = tsamaaniyatun wa ‘arba’uuna
49 Empat Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ = tis’atun wa ‘arba’uuna
50 Lima Puluh = خَمْسُوْنَ = khamsuuna
51 Lima Puluh Satu = وَاحِدٌ وَخَمْسُوْنَ = waahidun wa khamsuuna
52 Lima Puluh Dua = اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ = itsnaani wa khamsuuna
53 Lima Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُوْنَ = tsalaatsatun wa khamsuuna
54 Lima Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ = arba’atun wa khamsuuna
55 Lima Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ = khamsatun wa khamsuuna
56 Lima Puluh Enam = سِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَ = sittatun wa khamsuuna
57 Lima Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ = sab’atun wa khamsuuna
58 Lima Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُوْنَ = tsamaaniyatun wa khamsuuna
59 Lima Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ = tis’atun wa khamsuuna
60 Enam Puluh = سِتُّوْنَ = sittuuna
61 Enam Puluh Satu = وَاحِدٌ وَسِتُّوْنَ = waahidun wa sittuuna
62 Enam Puluh Dua = اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَ = itsnaani wa sittuuna
63 Enam Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَ = tsalaatsatun wa sittuuna
64 Enam Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ = arba’atun wa sittuuna
65 Enam Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ = khamsatun wa sittuuna
66 Enam Puluh Enam = سِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ = sittatun wa sittuuna
67 Enam Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَ = sab’atun wa sittuuna
68 Enam Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَ = tsamaaniyatun wa sittuuna
69 Enam Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَسِتُّوْنَ = tis’atun wa sittuuna
70 Tujuh Puluh = سَبْعُوْنَ = sab’uuna
71 Tujuh Puluh Satu = وَاحِدٌ وَسَبْعُوْنَ = waahidun wa sab’uuna
72 Tujuh Puluh Dua = اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ = itsnaani wa sab’uuna
73 Tujuh Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ = tsalaatsatun wa sab’uuna
74 Tujuh Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ = arba’atun wa sab’uuna
75 Tujuh Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ = khamsatun wa sab’uuna
76 Tujuh Puluh Enam = سِتَّةٌ وَسَبْعُوْنَ = sittatun wa sab’uuna
77 Tujuh Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ = sab’atun wa sab’uuna
78 Tujuh Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَ = tsamaaniyatun wa sab’uuna
79 Tujuh Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ = tis’atun wa sab’uuna
80 Delapan Puluh = ثَمَانُوْنَ = tsamaanuuna
81 Delapan Puluh Satu = وَاحِدٌ وَثَمَانُوْنَ = waahidun wa tsamaanuuna
82 Delapan Puluh Dua = اِثْنَانِ وَثَمَانُوْنَ = itsnaani wa tsamaanuuna
83 Delapan Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُوْنَ = tsalaatsatun wa tsamaanuuna
84 Delapan Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُوْنَ = arba’atun wa tsamaanuuna
85 Delapan Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَثَمَانُوْنَ = khamsatun wa tsamaanuuna
86 Delapan Puluh Enam = سِتَّةٌ وَثَمَانُوْنَ = sittatun wa tsamaanuuna
87 Delapan Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ = sab’atun wa tsamaanuuna
88 Delapan Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُوْنَ = tsamaaniyatun wa tsamaanuuna
89 Delapan Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ = tis’atun wa tsamaanuuna
90 Sembilan Puluh = تِسْعُوْنَ = tis’uuna
91 Sembilan Puluh Satu = وَاحِدٌ وَتِسْعُوْنَ = waahidun wa tis’uuna
92 Sembilan Puluh Dua = اِثْنَانِ وَتِسْعُوْنَ = itsnaani wa tis’uuna
93 Sembilan Puluh Tiga = ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُوْنَ = tsalaatsatun wa tis’uuna
94 Sembilan Puluh Empat = أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُوْنَ = arba’atun wa tis’uuna
95 Sembilan Puluh Lima = خَمْسَةٌ وَتِسْعُوْنَ = khamsatun wa tis’uuna
96 Sembilan Puluh Enam = سِتَّةٌ وَتِسْعُوْنَ = sittatun wa tis’uuna
97 Sembilan Puluh Tujuh = سَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ = sab’atun wa tis’uuna
98 Sembilan Puluh Delapan = ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُوْنَ = tsamaaniyatun wa tis’uuna
99 Sembilan Puluh Sembilan = تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ = tis’atun wa tis’uuna
100 Seratus = مِائَةٌ = mi-ah

Dengan belajar mengenal angka 1 sampai 100 Arab, diinginkan mampu menambah wawasan atau ilmu di dalam berbahasa slot deposit pulsa xl tanpa potongan.

Ariyonindar

Share
Published by
Ariyonindar